social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اخبار استان

بيشتر

شنبه1401/12/27

19:47:0

69

بازرسی از مراکز قالیشویی شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در قالب در طرح عیدانه سال 1402 کارشناس اداره استاندارد چابهار در روز شنبه مورخ 27 اسفندماه اقدام به پایش کیفیت فرآورده ها و خدمات در شهرستان چابهار و ترویج مفاهیم و الزامات استاندارد در جامعه که هدف اصلی اجرای این طرح می باشد در حال انجام هستند.
کارشناسان اداره اقدام به بازرسی از مراکز قالیشویی نموده تا بر اساس استاندارد ملی 2271 شستشوی فرش های دستی را مورد بازرسی قرار دهند و میزان PH پساب خارج شده، نحوه شستشو و خشک کردن فرشها، گردگیری، لکه گیری و مواد پاک کننده مناسب و استاندارد از جمله مواردی است که در بازرسی قالیشویی ها ی شهرستان انجام میشود.