دسترسی سریعنام و نام خانوادگی : 
 مجید محبی

تحصیلات :
          
 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی - بازاریابی / کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره‌وری
 
سوابق شغلی:
          سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان
          مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری سیستان و بلوپستان
          معاون دفاتر جذب و حمایت و هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان

سوابق تحقیقاتی و آموزشی :
          مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان - آموزشکده فنی سما واحد زاهدان
 


 

آدرس پست الکترونیکی اداره کل  :isirsistan@isiri.gov.ir
آدرس وب سایت استان :   http://zahedan.isiri.gov.ir
تماس مستقیم با دفتر مدیریت : 05433214302 - 05433214301