دسترسی سریع


نام و نام خانوادگی : 
 فرهاد بهمنی

پست سازمانی: سرپرست ادره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره‌وری
          

 سوابق کاری : 29 سال سابقه فعالیت در حوزه‌های
کارشناس نظارت بر اجرای استاندارد
کارشناس کنترل کیفیت و آزمایشگاهها
کارشناس نظارت بر صادرات و واردات
مسئول رسیدگی به شکایات
مسئول آزمایشگاه صادرات و انگ فلزات
مسئول درآمد و آمار
رئیس اداره صادرات و واردات
رئیس اداره آموزش
معاون ارزیابی انطباق

عناوین مقالات و فعالیت‌های علمی:
انجام طرح تحقیقاتی بررسی میزان درصد فرآورده‌های نفتی یارنه‌ای در محموله‌های صادراتی استان سیستان و بلوچستان
بررسی الزامات HACCP در واحدهای تولیدی کنسرو ماهی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد استان سیستان و بلوچستان
دبیری تدوین
مشارکت در تجدید نظر استاندارد 17000
تدریس دوره‌های مقررات واردات کالا و فرآورده‌های نفتی صادراتی در استان
         
         
 

 

آدرس پست الکترونیکی اداره کل  :sb@inso.gov.ir
آدرس وب سایت استان :   https://zahedan.inso.gov.ir
تماس مستقیم با دفتر مدیریت : 05433214302 - 05433214301