اخبار استان

بيشتر

دوشنبه1401/12/22

21:46:0

7

بازرسی نهایی از چهار واحد تولیدی صنایع غذایی استان جهت صدور نشان حلال

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان:
بازرسی نهایی از چهار واحد تولیدی صنایع غذایی استان جهت صدور نشان حلال
فرهاد بهمنی سرپرست استاندارد استان با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی صادر کننده نشان حلال در کشور می
باشد. در همین راستا طبق تاکیدات ریاست محترم سازمان ملی استاندارد، صدور نشان حلال توسط همکاران این اداره کل با اهتمام و  جدیت بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.  بطوریکه ۴ واحد تولیدی  متقاضی در استان با حضور نماینده فقیه ناظر در امر حلال مورد بازرسی نهایی قرار گرفت.
بهمنی بیان کرد انتظار می رود  واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان با توجه به اهمیت این نشان در امر صادرات و توسعه بازارهای فروش خود با جدیت هرچه بیشتر جهت جهت اخذ نشان حلال اقدام نمایند.