اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

سه‌شنبه1401/10/27

12:23:2

16

اطلاع رسانی دوره آموزشی تحت عنوان « قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد»

ریاست محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر عامل محترم واحد تولیدی...
مديريت محترم آزمايشگاه همکار...
مدیرعامل محترم شرکت بازرسی...
مدیریت محترم مرکز آموزشی ....
رئیس محترم انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت استان
موضوع: اطلاع رسانی دوره آموزشی تحت عنوان « قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد»
با سلام و احترام
 
با عنایت به توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد به عنوان یک ضرورت اجتماعی و قانونی، این اداره کل در نظر دارد دوره آموزشی تحت عنوان « قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» را از ساعت 8 لغایت 13 روز پنج شنبه مورخ 1401/10/29 در محل سالن اجتماعات اداره کل برگزار نماید. لذا با توجه به اهمیت موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مشارکت پرسنل محترم اقدام لازم معمول نمایند.