social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

چهارشنبه1401/12/17

18:01:4

11

کمیته استانی جهت بررسی شرکت های بازرسی متقاضی در فراخوان نمونه برداری واحدهای تولیدی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روزیک شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه سال جاری کمیته استانی جهت بررسی شرکت های بازرسی متقاضی در فراخوان نمونه برداری واحدهای تولیدی شهرستان های زاهدان ؛زابل؛ چابهار و ایرانشهر تشکیل و درخواست ها بررسی گردید. این جلسه با حضور فرهاد بهمنی سرپرست اداره کل استاندارد استان، معاون منابع انسانی و پشتیبانی و رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد برگزار و پس از بررسی  نمونه برداری واحدهای تولیدی مطابق شیوه نامه مصوب سازمان ملی استاندارد ایران به شرکت حائز شرایط، واگذار گردید.