social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

چهارشنبه1401/12/17

18:07:0

72

‍ بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان ایرانشهر


به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱  لغایت۱۴۰۱/۱۱/۲ فرهاد بهمنی سرپرست اداره کل استاندارد استان در راستای حمایت  و بررسی از فعالیت واحدهای تولیدی تحت پوشش آن شهرستان : ایران کولا؛ آرد تعاونی ۹ ، آردستاره و جهاد زمزم شهرستان ایرانشهر و پی گیری موانع و مشکلات آنها،  بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید، فرهاد بهمنی ضمن استماع گزارش مدیران کارخانه ها، بر لزوم استمرار کیفیت واحد و رعایت استانداردهای مربوطه تاکید نمود.
سپس در ادامه بازدید از قسمتهای مختلف کارخانه ها،  آمادگی اداره کل را به منظور رفع موانع احتمالی مربوطه در تولید و سایر موارد مربوط به استاندارد اعلام نمود۔ و ضمنا موضوع انجام طرح پیش بسته بندی در واحدهای تولیدی و جلوگیری از کم فروشی و اجرای استاندارد شماره  ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۵۹  در این خصوص به مدیران واحدهای مذکور متذکر شدند در این بازدید، زهره زورقی رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و محمد میری کارشناس مسئول اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل،  محسن ابراهیمی مسئول نمایندگی استاندارد ایرانشهر فرهاد بهمنی را همراهی نمودند۔