گزارش تصویری

جلسه کارگروه ماده ۷ آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه ۱۴ مهرماه امسال جلسه کارگروه ماده ۷ آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت با حضور اعضاء تشکیل و پس از بررسی ۶ پرونده مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان با صدور پروانه برای ایشان موافقت گردید.
براساس تبصره 1 این ماده، تصمیمات این کارگروه با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر بوده و در صورت تساوی آرا در رای گیری نظر مدیرکل نافذ است.

جلسه کارگروه ماده ۷ آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی
1399/7/14 دوشنبه