گزارش تصویری

طرح نظارت کنترل و آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع در سيستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد سيستان و بلوچستان: مسعود جوادی مدير كل استاندارد استان گفت: از اوایل اردیبهشت ماه امسال طرح نظارت کنترل و آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع « بنزین و گازوئیل » طی گشت مشترک با حضور نمايندگان اداراه استاندارد شهرستان ایرانشهر و شركت ملی پخش فرآورده های نفتی شهرستان ایرانشهر آغاز گردید. اسماعیل عاقلي افزود: در این طرح بازرسان با مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت مایع در شهرستان فوق ضمن کنترل، بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای نازل های سوخت با نصب بر چسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد نازل ها را مورد تایید قرار دادند. طی این گشت مشترك از 12جایگاه سوخت ایرانشهر، بمپور و دلگان بازدید بعمل آمد. وی خاطر نشان کرد: در این بازدیدها 268 نازل سوخت مایع مورد آزمون و بررسی قرار گرفت.

طرح نظارت کنترل و آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع  در سيستان و بلوچستان
1398/8/18 شنبه