گزارش تصویری

بازدید گشت مشترک از جایگاه های عرضه سوخت مایع در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مسعود جوادی مدیر کل استاندارد استان گفت: در روز دوشنبه 3 تیر ماه امسال گشت مشترک اداره کل استاندارد استان به اتفاق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان اجرا گردید. مدیر کل استاندارد استان افزود: در اين بازرسي کارشناسان این اداره کل با هدف نظارت و كنترل هر چه مطلوبتر نازل هاي عرضه سوخت مايع شهرستان زاهدان و با همكاري شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان انجام گردید.
وی ابراز داشت: صحت عملكرد نازل هاي عرضه سوخت مايع يكي از وظايف قانوني سازمان ملي استاندارد ايران است و سالانه نيز بايد صحت عملكرد اين نازل ها مورد بررسي قرار گيرد.
مسعود جوادی عنوان كرد: در اين بازرسي ها در صورت صحت عملكرد نازل بر چسب انجام آزمون دوره اي كه قابل مشاهده براي استفاده كنندگان از نازل مورد نظر است بر روي آن نصب مي شود.
وی ابراز داشت: در صورت نداشتن صحت عملكرد نازل عرضه سوخت مايع تا زمان رفع نقص و انجام آزمون مجدد از فعاليت نازل مورد نظر جلوگيري مي شود.
مدیر کل استاندارد استان اظهار داشت: مصرف كنندگان هنگام استفاده از نازل هاي عرضه سوخت مايع در جايگاه هاي سوخت به گواهي انجام آزمون نازل مورد نظر توجه داشته و در صورت نداشتن اين بر چسب موارد را از طريق شماره رسیدگی به شکایات 1517 اداره كل استاندارد استان اطلاع نمایند.

بازدید گشت مشترک از جایگاه های عرضه سوخت مایع در سیستان و بلوچستان
1398/8/18 شنبه