گزارش تصویری

رشد ۱۱۶ درصدی درآمد اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان

در شش ماهه اول سال جاری درآمد این اداره کل رشد 116درصدی نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال گذشته داشته و این درآمدها حاصل از کارمزد خدماتی واحدهای تولیدی و خدماتی در راستای بازرسی

اسماعیل عاقلی، مدیرکل استاندارد استان گفت: در شش ماهه اول سال جاری درآمد این اداره کل رشد 116درصدی نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال گذشته داشته و این درآمدها حاصل از کارمزد خدماتی واحدهای تولیدی و خدماتی در راستای بازرسی، نمونه برداری و آزمون نمونه های واحدهای تولیدی،  نظارت بر کالاهای صادراتي و وارداتي، کالیبراسیون وسائل سنجش، آزمون باسکولهای وسایل نقلیه جاده ای، صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد، پروانه های مدیران کنترل کیفی، تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار، شرکت های بازرسی و آموزش است .

رشد ۱۱۶ درصدی درآمد اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان
1396/7/15 شنبه