گزارش تصویری

انتخاب اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان بعنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه

انتخاب اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان بعنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: به پاس زحمات و تلاش های این اداره کل در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال 95، بعنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه انتخاب و در  اجلاس استانی نماز در استان مدیرکل استاندارد استان جناب آقای اسماعیل عاقلی با اهدا لوح تقدیر بعمل آمد. 

انتخاب اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان بعنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه
1396/9/25 شنبه