گزارش تصویری

بازدید مدیر کل استاندارد استان از بازارچه مرزی تخت عدالت در سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در پی بازدید مورخ 24/4/97 اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان به همراه سرگزی رییس اداره استاندارد شهرستان زابل بازدیدی از بازارچه مرزی تازه تاسیس تخت عدالت به منظور بررسی مسائل و مشکلات بازرگانان محترم داشتند. 
                                                 
 

بازدید مدیر کل استاندارد استان از بازارچه مرزی تخت عدالت در سیستان و بلوچستان
1397/4/27 چهارشنبه