گزارش تصویری

جلسه ساماندهی نظام و استانداردسازی آسانسور دستگاههای دولتی، عمومی و خصوصی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: جلسه ساماندهی نظام و استانداردسازی آسانسور دستگاههای دولتی، عمومی و خصوصی با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان و دکتر احمدزاده معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر نمایندگان دستگاههای اجرایی از جمله سازمان صمت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کار رفاه و امور اجتماعی، شهرداری زاهدان، راه و شهرسازی و شرکت های بازرسی استان در محل اداره کل استاندارد استان برگزارگردید.
در ابتدای جلسه مدیرکل استاندارد استان گزارشی از عملکرد اداره کل استاندارد استان در سال گذشته ارائه و  به بیان مشکلات و کاستی های موجود در زمینه بازرسی از آسانسورهای اماکن عمومی و دولتی از جمله هزینه بر بودن اصلاح و ضرورت پیگیری برای انجام و اخذ گواهینامه ایمنی استاندارد آسانسورها توسط ادارات مرتبط اشاره نمودند.
سپس دکتر احمد زاده نظر به ضرورت صیانت از حقوق عامه مردم به عنوان یکی از راهبردهای احیایی در پیکري دستگاه قضایی از حیث پاسداشت سلامت و امنیت مردم و نیز پیشگیری از وقوع حوادث تاکید كردند ؛ از جمله مصوبات اين جلسه تعيين مهلت 40 روزه به دستگاههای عمومی و دولتی جهت اقدام و رفع نواقص آسانسورهای و برخورد و پلمپ فاقدين استانداردبا همکاری دستگاه قضایی و مرجع انتظامی و برگذاري دورهآموزشی ویژه مهندسین ناظر ساختمان با همکاری اداره کل استاندارد بود.

جلسه ساماندهی نظام و استانداردسازی آسانسور دستگاههای دولتی، عمومی و خصوصی
1401/2/24 شنبه