گزارش تصویری

دستگاههای دولتی برای دریافت معاینه فنی موتورخانه های تاسیسات گرمایشی اقدام کنند

براساس ماده 17 قانون هوای پاک و مصوبه هیات وزیران تمامی دستگاههای دولتی موظفند نسبت به اخذ معاینه فنی موتورخانه های خود براساس استاندارد ملی 16000 اقدام کنند.

براساس ماده 17 قانون هوای پاک و مصوبه هیات وزیران تمامی دستگاههای دولتی موظفند نسبت به اخذ معاینه فنی موتورخانه های خود براساس استاندارد ملی 16000 اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران، پریچهر قزلباش، مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست این سازمان گفت: استاندارد ملی 16000 با موضوع بازرسی و معاینه فنی موتورخانه های آب گرم و آب داغ ویژه تاسیسات گرمایشی و تهیه آب گرم مصرفی ساختمان، در اسفند ماه 1395 تجدیدنظر شد و حد مجاز انتشار آلاینده های کربنی، گوگردی و نیتروژنی سختگیرانه تر شده است.

قزلباش افزود: با توجه به برون سپاری این فعالیت به شرکت های بازرسی، دستگاههای دولتی می توانند از ظرفیت شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران برای انجام بازرسی و اخذ معاینه فنی و اطمینان از انطباق عملکرد موتورخانه با استاندارد مذکور اقدام کنند.

وی گفت: مرکز ملی تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران تا کنون 5 شرکت بازرسی فنی را تایید و وضعیت درخواست دست کم 15 شرکت متقاضی دیگر را در دست بررسی قرار دارد.

قزلباش به همه دستگاههای دولتی توصیه کرد: با توجه به الزام قانونی برای اخذ معاینه فنی موتورخانه ها ظرف شش ماه، نسبت به اخذ معاینه فنی موتورخانه ها و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد اقدام نمایند.

دستگاههای دولتی برای دریافت معاینه فنی موتورخانه های تاسیسات گرمایشی اقدام کنند
1396/11/14 شنبه