گزارش تصویری

جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل با حضور مدیرکل و دیگر اعضاء کمیته

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل با حضور مدیرکل و دیگر اعضاء کمیته تشکیل و در خصوص انتصابات ۶ نفر و ارتقای رتبه ۱ نفر از کارکنان این اداره کل تصمیمات لازم اتخاذ گردید۔

 جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل با حضور مدیرکل و دیگر اعضاء کمیته
1400/8/9 یکشنبه