گزارش تصویری

انهدام فرآورده های گوشتی غیر استاندارد در سیستان و بلوچستان

انهدام فرآورده های گوشتی غیر استاندارد در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان س و ب : آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: که در طی آذر ماه سال جاری براساس بازدید و بازرسی های بعمل آمده از یک واحد تولیدی مقدار 370 کیلوگرم فرآورده گوشتی ( سوسیس و کالباس) غیر استاندارد توقیف و پس از انجام آزمون های مربوطه بدلیل عدم انطباق های مشاهده شده نسبت به معدوم نمودن آنها اقدام گردید. 

انهدام فرآورده های گوشتی غیر استاندارد در سیستان و بلوچستان
1396/9/25 شنبه