گزارش تصویری

نمونه برداری از چهار خودروی کالای مکشوفه در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در هفته اول اردیبهشت ماه امسال کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل از چهار خودروی کشنده، کالای مکشوفه توسط پلیس امنیت اقتصادی استان نمونه برداری نمودند. این کالاها که بعنوان قیر اظهار شده بود نمونه برداری گردید. و نمونه ها به آزمایشگاههای تحت پوشش جهت تعیین ماهیت ارسال گردید.
 

نمونه برداری از چهار خودروی کالای مکشوفه در سیستان و بلوچستان
1399/2/6 شنبه