گزارش تصویری

بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار و آشار، بنت و آهوران در مجلس شورای اسلامی از پروژه در دست احداث اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: آقای مهندس عاقلی گفت که در روز جمعه مورخ 22/11/95 با حضور جناب آقای دکتر امینی فرد نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار و آشار، بنت و آهوران در مجلس شورای اسلامی از پروژه ساختمان در دست احداث اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر بازدید نمودند. در این بازدید آقای عاقلی گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص احداث ساختمان، مشکلات اجرای پروژه و اعتبارت مورد نیاز ارائه و آقای دکتر امینی فرد ضمن تشکر از مجموعه فعالیت های انجام شده در حوزه انتخابیه لزوم سرمایه گذاری و توجه به امکانات و فضاهای اداری و آزمایشگاهی را با عنایت برنامه های توسعه ای دولت محترم در استان و خصوصا شهرستان ایرانشهر، مصوبات دولت محترم در استان، گستردگی استان، مرزهای مشترک آبی و خاکی با کشورهای همسایه منطقه، گمرکات و بازارچه های مرزی و اجرای برنامه های توسعه ایی مختلف از جمله در دست اقدام بودن توسعه و افزایش ظرفیت های بندری، صنایع پتروشیمی، فولادسازی، لاستیک سازی و ... در منطقه و بررسی طرح منطقه آزاد تجاری و صنعتی سیستان، اجرای برنامه های متع

بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار و آشار، بنت و آهوران درمجلس شورای اسلامی از پروژه در دست احداث اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر در سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: آقای مهندس عاقلی گفت که در روز جمعه مورخ 22/11/95 با حضور جناب آقای دکتر امینی فرد نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار و آشار، بنت و آهوران در مجلس شورای اسلامی از پروژه ساختمان در دست احداث اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر بازدید نمودند. در این بازدید آقای عاقلی گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص احداث ساختمان، مشکلات اجرای پروژه و اعتبارت مورد نیاز ارائه و آقای دکتر امینی فرد ضمن تشکر از مجموعه فعالیت های انجام شده در حوزه انتخابیه لزوم سرمایه گذاری و توجه به امکانات و فضاهای اداری و آزمایشگاهی را با عنایت برنامه های توسعه ای دولت محترم در استان و خصوصا" شهرستان ایرانشهر، مصوبات دولت محترم در استان، گستردگی استان، مرزهای مشترک آبی و خاکی با کشورهای همسایه منطقه، گمرکات و بازارچه های مرزی و اجرای برنامه های توسعه ایی مختلف از جمله در دست اقدام بودن توسعه و افزایش ظرفیت های بندری، صنایع پتروشیمی، فولادسازی، لاستیک سازی و ... در منطقه و بررسی طرح منطقه آزاد تجاری و صنعتی سیستان، اجرای برنامه های متعدد توسعه ایی در زمینه زیرساخت های استاندارد در سطح استان را خواستار شدند. در پایان ضمن ارائه رهنمودهای لازم در خصوص احداث ساختمان مقرر گردید در درخصوص برطرف کردن مشکلات اجرایی طرح و تخصیص اعتبارات مورد نیاز مساعدت های لازم انجام شود. 

بازدید نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار و آشار، بنت و آهوران در مجلس شورای اسلامی از پروژه در دست احداث اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر در سیستان و بلوچستان
1395/11/25 دوشنبه