گزارش تصویری

پیام فرمانده پایگاه بسیج شهیدان بهمنی اداره کل استاندارد استان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

بسیج شجره طیبه و درخت تنومند و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق را می دهد. امام خمینی (ره) هفته بسیج بزرگداشت جان فشانی هایی است که برای سربلندی و سرافرازی این سرزمین صورت گرفته است. هوشمندی و تدبیر ارجمند حضرت امام (ره) و عدالت خواهی میلیون ها انسان با ایمان تنها تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر بود. هفته فرخنده بسیج فرصت مغتنمی است برای تجدید پیمان با آرمان های حضرت روح ا... و بیعتی دوباره با بزرگ بسیجی زمانه مقام معظم رهبری که فرمود: بسیجی باید در وسط میدان باشد تا فضیلت های اصلی انقلاب زنده بماند. لذا بدینوسیله فرارسیدن هفته بسیج را به تمام بسیجیان و کارکنان اداره کل استاندارد استان تبریک عرض می نمایم. اسماعیل عاقلی

پیام فرمانده پایگاه بسیج شهیدان بهمنی اداره کل استاندارد استان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

بسیج شجره طیبه و درخت تنومند و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق را می دهد. امام خمینی (ره)

هفته بسیج بزرگداشت جان فشانی هایی است که برای سربلندی و سرافرازی این سرزمین صورت گرفته است. هوشمندی و تدبیر ارجمند حضرت امام (ره) و عدالت خواهی میلیون ها انسان با ایمان تنها تبلور دوباره بسیج در عصر حاضر بود. هفته فرخنده بسیج فرصت مغتنمی است برای تجدید پیمان با آرمان های حضرت روح ا... و بیعتی دوباره با بزرگ بسیجی زمانه مقام معظم رهبری که فرمود: بسیجی باید در وسط میدان باشد تا فضیلت های اصلی انقلاب زنده بماند. لذا بدینوسیله فرارسیدن هفته بسیج را به تمام بسیجیان و کارکنان اداره کل استاندارد استان تبریک عرض می نمایم.

                                                                             اسماعیل عاقلی 

پیام فرمانده پایگاه بسیج شهیدان بهمنی اداره کل استاندارد استان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج
1395/8/27 پنجشنبه