گزارش تصویری

گفتگو رئیس اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر و رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه ۷ مهرماه اسحاق ابراهیم زاده رئیس اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر و محمدرضا مقدم منش رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد استان در راستای استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی و آموزشی دانشگاه ولایت ایرانشهر، با دکتر اسماعیل نرماشیری معاون آموزشی و پژوهشی، دکتر حسین پیری مدیر امور پژوهشی و مهندس جاسم دژکام  سرپرست گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت، در زمینه های مختلف از جمله مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک گفتگو نمودند. و مقرر گردید پیرو تفاهم نامه انعقادی بین دانشگاه ولایت و اداره کل استاندارد استان این همکاری ها ادامه یابد

گفتگو رئیس اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر و رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد استان
1399/7/7 دوشنبه