گزارش تصویری

انعقاد تفاهم نامه همكاري اداره كل استاندارد استان با پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان

انعقاد تفاهم نامه همكاري اداره كل استاندارد استان با پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلي مدير كل استاندارد استان گفت: در روز پنچ شنبه مورخ 12/11/96 به ميمنت آغاز ايام الله دهه فجر و در راستاي اجرایي شدن  شيوه نامه ارزيابي انطباق و صدور، تمديد و ابطال گواهينامه كيفيت و پروانه كاربرد علامت استاندارد دانش نماد ويژه محصولات دانش بنييان و نيز حمايت از كسب و كارهاي نوآور و همچنين استفاده از ظرفيت پاركهاي علم و فناوري در ترويج فرهنگ استاندارد و مشاركت نخبگان و كارآفرينان در تدوين استانداردهاي ملي و بين المللي تفاهم نامه همكاري ميان اداره كل استاندارد و پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان منعقد گرديد.  در پایان جلسه اسماعیل عاقلي مدير كل استاندارد استان بهمراه احمد علی شهرکی معاون استاندارد سازی و آموزش این اداره کل از پارك علم و فناوري استان بازديد نمودند. در ادامه این بازديد مدير مركز دكتر شهيكي گزارشي از اقدامات انجام شده، توانمنديهاي پارك علم و فناوري، شركتهاي نوآور و دانش بنيان ايجاد شده را ارائه نمود.

انعقاد تفاهم نامه همكاري اداره كل استاندارد استان با پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان
1396/11/14 شنبه