گزارش تصویری

بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد ایران، قانون اصلاح الگوی مصرف، در مورخ 4 و 5 آبان 1400

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مریم راشکی رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد گفت:  بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد ایران، قانون اصلاح الگوی مصرف، در مورخ 4 و 5 آبان ماه 1400 هادی شهرکی کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل بهمراه حمید رضا شریفیان کارشناس نظارت بر اجرای فرآیند های انرژی بر سازمان ملی استاندارد ایران و کریمی کارشناس شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده سامان احداث البرز از واحدهای تولیدی سیمان سیستان و خاش بازرسی فنی انرژی را بعمل آوردند. وی افزود: مستندات واحدها جهت بررسی و ارزیابی نهایی اخذ و بازرسی انرژی واحد های تولیدی فوق صورت و انطباق معیار مصرف انرژی شرکت های مذکور برای فرآیند تولید سیمان با معیارهای تعیین شده در استاندارد ملی 7873 پس از بررسی های لازم انطباق داده خواهد شد. 
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد با اشاره به قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده 133 و 134 برنامه پنجم توسعه و براساس ضوابط و قوانین مربوط، سازمان ملی استاندارد ایران مجری استانداردهای معیار مصرف انرژی، تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر در صنایع بوده و با ایجاد ساز و کار لازم، نظارت بر اجرای استاندارد های مذکور را بر عهده دارد و برای کاهش و مدیریت مصرف انرژی، استانداردها و معیارهایی تدوین شده و به صورت استانداردهای ملی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.

بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد ایران، قانون اصلاح الگوی مصرف، در مورخ 4 و 5 آبان 1400
1400/8/16 یکشنبه