گزارش تصویری

تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و اداره کل استاندارد استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه امسال در راستای گسترش تعاملات بین سازمانی و استفاده از ظرفیت های موجود، تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و اداره کل استاندارد استان منعقد شد.
در این تفاهم نامه که به امضای دکتر هاشمی شهری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و دکتر مجید محبی مدیرکل استاندارد استان رسید، مواردی به شرح زیر مطرح شد:
- همکاری مشترک به منظور اجرای دستاوردهای پژوهشی، طرح های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی
- برگزاری و مشارکت در دوره های آموزشی ملی و بین المللی
-  همکاری در تدوین و پیش نویس استانداردهای ملی و بین المللی
- ارائه راهکارهای ترویج فرهنگ استاندارد سازی

تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و اداره کل استاندارد استان
1399/6/26 چهارشنبه