گزارش تصویری

تفاهم نامه همکاری میان اداره کل استاندارد استان و جهاد دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: همزمان با ۱۸ آبان ماه روز ملی کیفیت تفاهم نامه همکاری میان اداره کل استاندارد استان و جهاد دانشگاهی واحد سیستان و بلوچستان و جهاد دانشگاهی شریف منعقد و مقرر گردید همکاری در زمینه های مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی تخصصی، ترویج توسعه فرهنگ استاندارد و... صورت پذیرد.

تفاهم نامه همکاری میان اداره کل استاندارد استان و جهاد دانشگاهی
1399/8/18 یکشنبه