گزارش تصویری

آغاز گشت مشترک نوروزی بازدید از جایگاههای سوخت در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در روز جمعه مورخ 18/12/96 کارشناسان این اداره کل جهت صیانت از حقوق شهروندی و مسافران نوروزی طی گشت مشترک بازدید از جایگاههای سوخت شهرستان زاهدان را بهمراه کارشناسان اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت نفت استان را آغاز نمودند.
مدیر کل استاندارد استان افزود: اين بازدید از تاریخ فوق تا 15 فروردین سال 97 ادامه دارد. وی افزود: کارشناسان در این گشت مشترک از چهار جایگاه سوخت بازدید و 28 عدد نازل سوخت این جایگاهها مورد آزمون قرار گرفت.
 

آغاز گشت مشترک نوروزی بازدید از جایگاههای سوخت در  سیستان و بلوچستان
1396/12/19 شنبه