گزارش تصویری

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در 12 ماهه سال 1397 در سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در طی 12 ماهه سال 1397 تعداد 936 فقره بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی، خدماتی، آزمایشگاههای همکار و تاسیسات سیلندر پرکنی  در استان بعمل آمد که این اقدامات منجر به صدور و تمدید 145 پروانه کاربرد علامت استاندارد شده که از این تعداد 30 پروانه کاربرد علامت استاندارد بدلیل عدم استمرار کیفیت و عدم دست یافتن به شرایط کیفی لازم تعلیق و ابطال گردید.

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در 12 ماهه سال 1397 در سیستان و بلوچستان
1398/8/18 شنبه