گزارش تصویری

تشکیل کمیسیون ماده ۷ آئین نامه تائيد صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در سیستان و بلوچستان

کمیسیون ماده 7 آیین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت استان ، با حضور اعضا کارگروه برگزارشد.

اسماعیل عاقلی ، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: کمیسیون ماده 7 آیین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت استان ، با حضور اعضا کارگروه برگزارشد.

وی افزود: این کمیسیون به منظور بررسی تائيد صلاحیت مدیران کنترل کیفیت معرفی شده که دارای شرایط خاص هستند و بررسی عملکرد و تخلفات مدیران کنترل کیفیت ، ضمن معرفی 4 مدیر کنترل کیفیت از طرف واحدهای تولیدی و خدماتی استان ، اعضا نسبت به بررسی پرونده ها، دلایل و شرایط واحدهای تولیدی و خدماتی اقدام و تصمیمات لازم در این زمینه اخذ شد .

گفتنی است ، با توجه به گزارشات دریافتی در خصوص عدم همکاری و تخلفات مطرح شده برای دو مدیرکنترل کیفیت، تخلفات مطرح شده بررسی شد .

تشکیل کمیسیون ماده ۷ آئین نامه تائيد صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در سیستان و بلوچستان
1396/4/31 شنبه