گزارش تصویری

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در 12 ماهه سال 1396 در سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در طی 12 ماهه سال 1396 تعداد 612 فقره بازدید فنی و بازرسی از واحدهای تولیدی، خدماتی، آزمایشگاههای همکار و تاسیسات سیلندر پرکنی  در استان بعمل آمد که این اقدامات منجر به صدور 30 پروانه کاربرد علامت استاندارد، تعلیق و ابطال 37 پروانه کاربرد علامت استاندارد بدلیل عدم استمرار کیفیت و عدم دست یافتن به شرایط کیفی لازم گردید.

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی در 12 ماهه سال 1396 در سیستان و بلوچستان
1397/1/28 سه‌شنبه