گزارش تصویری

برپایی و راه اندازی نمایشگاه استاندارد در هفته دولت در شهرستان زاهدان

در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد این اداره کل جهت بازدید شهروندان محترم شهرستان زاهدان در هفته دولت نمایشگاهی را راه اندازی نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان گفت: در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد این اداره کل جهت بازدید شهروندان محترم شهرستان زاهدان در هفته دولت نمایشگاهی را راه اندازی نمود. عاقلی افزود: نمایشگاه مذکور شامل نمونه هایی از محصولات استاندارد و غیر استاندارد  برای اطلاع و آگاهی بیشتر مردم شریف زاهدان برپا گردید.

برپایی و راه اندازی نمایشگاه استاندارد در هفته دولت در شهرستان زاهدان
1396/6/15 چهارشنبه