گزارش تصویری

‍ برگزاری سومین جلسه کمیته اخذ پروانه حد مجاز آلاینده‌های محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان

🔹به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز پنج شنبه مورخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰ و در ششمین روز از هفته استاندارد سومین جلسه کمیته علایم اداره کل استاندارد استان با صدور هفت پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی پسته و خرما با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان بر اساس دستورالعمل کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی توسط اداره کل استاندارد استان در سال ۱۴۰۰ موافقت گردید. فرهاد بهمنی معاون ارزیابی انطباق این اداره کل بیان کرد: فرهنگ استفاده از محصولات کشاورزی دارای پروانه کاربرد حد مجاز آلاینده ها باید اشاعه پیدا کند و این موضوع موجب افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، ارتقای سلامت جامعه و همچنین تولید محصولات صادرات محور خواهد شد۔
وی در ادامه گفت: اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم، به دلیل نگرانی‌های روز افزون از آلودگی‌های محصولات رایج و محیط زیست، رو به افزایش است و محصولات تولیدی دارای حد مجاز آلاینده ها از بازار صادراتی خوبی نیز برخوردار شده است.

‍ برگزاری سومین جلسه کمیته اخذ پروانه حد مجاز آلاینده‌های محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان
1400/7/22 پنجشنبه