گزارش تصویری

مجید محبی مدیر کل استاندارد استان بهمراه مرتضی براهوئی رئیس امور اداری با عباسعلی رضائی سرپرست امور اقتصاد و دارایی استان و مهراله خندان معاون پشتیبانی و امور انسانی  دیدار و گفتگو نمود. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه مورخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ مجید محبی مدیر کل استاندارد استان بهمراه مرتضی براهوئی رئیس امور اداری با عباسعلی رضائی سرپرست امور اقتصاد و دارایی استان و مهراله خندان معاون پشتیبانی و امور انسانی  دیدار و گفتگو نمود. 
در ابتدا مجید محبی انتصاب ایشان را به سمت سرپرست امور اقتصاد و دارائی استان تبریک گفت و در ادامه جهت پیگیری همکاری های مالی در زمینه اموال، دیون و پرداختیهای پرسنلی گفتگو و هماهنگی و مذاکراتی صورت پذیرفت.

مجید محبی مدیر کل استاندارد استان بهمراه مرتضی براهوئی رئیس امور اداری با عباسعلی رضائی سرپرست امور اقتصاد و دارایی استان و مهراله خندان معاون پشتیبانی و امور انسانی  دیدار و گفتگو نمود. 
1400/12/7 شنبه