گزارش تصویری

تحویل سومین محموله شیر و سیلندر نو به تأسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسحاق ابراهيم زاده رييس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: تعداد 500 عدد سیلندر نو تحویل سه  تاسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان گردید۔ وی افزود: از این تعداد سیلندر 300 عدد به تأسیسات سیستان گاز(کیخاحسن آباد) تعداد 100 عدد به تاسیسات سجستان گاز(عربروستای خراشادی) تعداد 100 عدد رستم گاز(حسین پور_ابتدای جاده زهک) تحویل گرديد۔ وی تصریح کرد: همچنين این تعداد سیلندر  گاز جهت جایگزینی سیلندرها و شیرهای گازی است که فرسوده ومستهلک شده اند، ابراهیم زاده خاطر نشان کرد: این تعداد سیلندر و شیر گاز از طریق هماهنگی های بعمل آمده  اداره استاندارد شهرستان زابل با مدیریت شرکت پرسی ایران گاز استان و با هدف استانداردسازی سیلندرهای گاز انجام شده است وی اظهار داشت: محموله‌های بعدی سیلندر و شیر نو بزودی تحویل تاسیسات سیلندر پرکنی منطقه سیستان خواهد شد. لذا همشهریان که دارای سیلندر معیوب بوده جهت تعویض به تأسیسات سیلندر پرکنی مذکور مراجعه فرمایند.

تحویل سومین محموله شیر و سیلندر نو به تأسیسات سیلندر پرکنی حوزه سیستان
1401/2/24 شنبه