گزارش تصویری

بازرسی و نمونه برداری طلا در شهرستان زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در روز پنج شنبه مورخ 21/04/97 کارشناسان اداره اجرای استاندارد این اداره کل از مراکز عرضه فلزات گرانبها (طلا) در سطح بازار شهرستان زاهدان بازرسی و نمونه برداری بعمل آوردند.
مدیر کل استاندارد استان افزود: در این بازدید که از 10 واحد صنفی عرضه فلزات گرانبها بازرسی و نمونه برداری صورت پذیرفت نمونه ها جهت تطبیق با معیارهای تعریف شده استاندارد به آزمایشگاههای مرجع ارسال گردید.
وی تصریح کرد: تخلفاتی که در حوزه تولید طلا با عیار نامناسب صورت می گیرد، استانداردسازی آن را برای صیانت از حقوق مصرف کننده و حفظ اعتبار تولیدکنندگان داخلی اجتناب ناپذیر می سازد. وی  در ادامه بیان داشت : سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها در ایران است.
وی تصریح کرد: با افزایش قابلیت ردیابی مصنوعات طلا از طریق الزام تولیدکنندگان و فروشندگان به عرضه مصنوعات طلای دارای کد شناسایی، کارشناسان اداره کل استاندارد استان از طریق نمونه برداری و بازرسی به کنترل بازار و عیارسنجی فلزات گرانبها        می پردازند تا از تقلب در خرید و فروش این کالا جلوگیری شود.

بازرسی و نمونه برداری طلا در شهرستان زاهدان
1397/4/21 پنجشنبه