گزارش تصویری

اطلاعیه - فرآخوان قبول شدگان آزمون استخدامی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان جهت مراحل گزینش

اطلاعیه
احتراما" به اطلاع قبول شدگان در هشتمین آزمون استخدام اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان می رساند. جهت مراحل گزینش با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی و شش قطعه عکس 4 در 3 رنگی جدید حداکثر تا 30 شهریور ماه 1400 به اداره کل استاندارد استان به آدرس ذیل مراجعه نمایند. با تشکر

آدرس: زاهدان- خیابان شریعتی - نبش شریعتی 9 اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

اطلاعیه - فرآخوان قبول شدگان آزمون استخدامی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان جهت مراحل گزینش
1400/6/23 سه‌شنبه