گزارش تصویری

بازدیدلادن رشیدی نماینده پژوهشگاه استاندارد بهمراه محمد مهدی قشقایی از اداره کل استاندارداستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۰ لادن رشیدی نماینده پژوهشگاه استاندارد در گروه پژوهشی تقاضا محور سیستان و بلوچستان بهمراه محمد مهدی قشقایی از مجموعه آزمایشگاه های این اداره کل بازدید و نقطه نظرات لازم جهت استفاده از تجهیزات و امکانات اداره کل استاندارد استان را برای اهداف گروه پژوهشی ارائه نمودند.

بازدیدلادن رشیدی نماینده پژوهشگاه استاندارد  بهمراه محمد مهدی قشقایی از اداره کل استاندارداستان
1400/10/12 یکشنبه