گزارش تصویری

آزمون نازل های سوخت در 12 ماهه سال 1396 در سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان گفت: در راستای اهداف سازمان ملی استاندارد ایران و صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در طی 12 ماهه سال 96 با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان طرح نظارت کنترل و آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع « بنزین و گازوئیل » در کلیه شهرستانهای تحت پوشش اجرا گردید. مدیر کل استاندارد استان ادامه داد: در این طرح بازرسان این اداره کل با مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت مایع در کلیه شهرستانهای استان ضمن کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای نازل های سوخت با نصب بر چسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد نازل ها را مورد تایید قرار میدهند. وی افزود: در 12 ماهه سال 96  تعداد 2922 نازل مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.

آزمون نازل های سوخت  در 12 ماهه سال 1396 در سیستان و بلوچستان
1397/1/28 سه‌شنبه