گزارش تصویری

افتتاح دفتر ارتباط با استاندارد در پارک علم و فناوری

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز یک شنبه ۲۲ فروردین ماه امسال در راستای تفاهم نامه منعقده میان اداره کل استاندارد استان و پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، دفتر ارتباط با استاندارد در محل پارک علم و فناوری با حضور دکتر محبی مدیرکل محترم استاندارد استان و دکتر شهیکی رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان و معاونین این اداره کل و پارک علم و فناوری افتتاح گردید و مقرر گردید همکاری بین واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری و اداره کل استاندارد استان در خصوص استاندارد سازی محصولات دانش بنیان و اعطای پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی فعال تر گردد.

افتتاح دفتر ارتباط با استاندارد در پارک علم و فناوری
1400/1/25 چهارشنبه