گزارش تصویری

اولین جلسه کمیته نظام پیشنهادات به رياست مدیرکل استاندارد استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان:  در روز شنبه ۲۳ مرداد ماه امسال اولین جلسه "کمیته نظام پیشنهادات " به رياست مدیرکل استاندارد استان و با حضور  اعضاء برگزار گردید۔ 
در ابتدای جلسه خلاصه اي از مفاد شيوه نامه تجديد نظر شده نظام پيشنهادات ابلاغي سازمان ملي استاندارد ايران از جمله شرح وظايف و اعضا كميته اصلي و استاني مطرح گرديد، همچنين احكام اعضاي كميته استاني با امضاي مدير كل به آنها ابلاغ شد. مجید محبي گفت: نظام پیشنهادها، تکنیکی است که می توان از فکر و اندیشه هاي کارکنان براي عارضه یابی، چاره جویی و حل مسائل و مشکلات درون و برون سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادها کلیه کارکنان می توانند پیشنهادها، ایده ها، ابتکارات و نظرات خود را براي رفع نارسایی هاي موجود و در راستاي  بهبود شرايط کاري و یا بهبود روشهاي انجام کار و یا افزایش کیفیت و كاهش هزينه ها ارائه دهند.
مجید محبی تشکیل این کمیته را از راهبرد های اساسی در راستای افزایش همگرایی بین همکاران دانست و با اشاره به اینکه نظام پیشنهادها یکی از روش های  مناسب برای ایجاد بهبود مستمر در استانداردهای کاری بحساب می آید گفت:  با  همفکری و همدلی كاركنان مي توان وظایف و مسئولیت ها را بهتر انجام داد و نظام مدیریت مشارکتی را اجرا نمود. در اين جلسه مرتضي براهويي، رييس امور اداري به عنوان مسئول پي گيري امور مرتبط با كميته نظام پيشنهادات انتخاب و مقرر شد شيوه نامه براي همه كاركنان استان ارسال گردد، نحوه پايش پيشنهادات از طريق پورتال إداره كل انجام و جلسات در بازه زماني مشخص برگزار و نتايج آن به كار گروه اصلي منعكس شود.

اولین جلسه کمیته نظام پیشنهادات  به رياست مدیرکل استاندارد استان
1400/6/2 سه‌شنبه