گزارش تصویری

نمونه برداری سیمان در شهرستان زاهدان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در مورخ 19/04/97 کارشناس اداره اجرای استاندارد این اداره کل جهت نمونه برداری به واحد تولیدی سیمان زابل مراجعه نمود. مدیر کل استاندارد استان افزود: پس از مراجعه به خط تولید واحد مذکور از سیمان تیپ 3 و سیمان 425/1 نمونه برداری و نمونه ها جهت آزمایش به اداره کل استاندارد استان انتقال گردید.
 

نمونه برداری سیمان در شهرستان زاهدان
1397/4/20 چهارشنبه