گزارش تصویری

اجرای طرح نظارت بر هتل‌ها، مراکز بوم گردی، تاسیسات سیلندر پرکنی و مراکز عرضه کالا در شهرستان زابل

به گزارش روابط،عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسحق ابراهیم زاده، رییس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: در راستای اجرای طرح عیدانه‌ی سازمان ملی استاندارد ایران، در هفته دوم فروردین ماه ۱۴۰۱ کارشناسان این اداره‌ از هتل ها، مراکز بوم گردی، تاسیسات سیلندر پرکنی و مراکز عرضه کالا در زابل بازرسی نمودند.

اجرای طرح نظارت بر هتل‌ها، مراکز بوم گردی، تاسیسات سیلندر پرکنی و مراکز عرضه کالا در شهرستان زابل
1401/1/6 شنبه