گزارش تصویری

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در 12 ماهه سال 1395 در سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پایین تر از استاندارد در طی 12 ماهه سال 1395از فروشگاههای عرضه مصنوعات طلا در استان بازرسی و نمونه برداری گردید که در اجرای این طرح تعداد 380 مورد بازرسی و نمونه برداری از مراکز عرضه مصنوعات فلزات گرانبهاانجام گردید. که از این تعداد230 نمونه با استاندارد ملی مربوطه مطابقت داشته و تعداد 150 نمونه دارای نقص جزئی مشاهده گردیده است. که با عنایت به نوع نقص و نتایج بدست آمده طبق مقررات تذکرات و اخطارهای لازم جهت برطرف نمودن نواقص به عرضه کنندگان داده شده است.

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در 12 ماهه سال 1395 در سیستان و بلوچستان
1396/1/27 یکشنبه