گزارش تصویری

دومین جلسه کارگروه ماده ۷ تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان وبلوچستان: دومین جلسه کارگروه ماده ۷ تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان در هفته آخر آذر ماه سال جاری در محل این اداره کل با حضور مجید محبی، مدیرکل استاندارد استان، معاونان استاندارد سازی و آموزش، ارزیابی انطباق، نمایندگان سازمان صنعت معدن و تجارت، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس انجمن مدیران کنترل کیفیت استان برگزار و به استناد مفاد آئین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت و بر اساس اکثریت آرا، پرونده ۶ نفر از از فارغ التحصیلان دانشگاهی دارای مهارت فنی و تخصصی استان به عنوان مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی بررسی و صدور پروانه تایید صلاحیت ایشان، مورد موافقت اعضاء قرارگرفت.
در ادامه طاهره افسری، معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل  با اشاره به این که مدیران کنترل کیفیت، نمایندگان اداره کل استاندارد در واحدهای تولیدی و خدماتی هستند که وظیفه حضور تمام وقت و انجام بازرسی و کنترل مواد اولیه، محصول حین تولید، محصول نهایی و شرایط نگهداری در تمام مراحل تولید را به عهده دارند، افزود: یکی از الزامات دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد توسط واحد تولیدی یا خدماتی، بکارگیری مدیر کنترل کیفیت مورد تایید استاندارد است و هر واحد تولیدی برای هر شیفت کاری خود ملزم به بکارگیری یک نفر مدیر کنترل کیفیت می باشد.

دومین جلسه کارگروه ماده ۷ تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان
1400/10/2 پنجشنبه