گزارش تصویری

اقدامات انجام شده در ایام نوروز در شهرستان ایرانشهر

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و مسافران نوروزی کارشناسان اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر اقداماتی را در ایام تعطیلات نوروز ارائه دادند. اسماعیل عاقلی افزود: کارشناسان در این مدت 175 مورد بازدید از مکانهای  نانوایی ها، مراکز عرضه کالا، تاسیسات سیلندر پرکنی، جایگاه عرضه سوخت در غالب گشت مشترک با شرکت نفت را اقدام نمودند.

اقدامات انجام شده در ایام نوروز در شهرستان ایرانشهر
1397/1/29 چهارشنبه