گزارش تصویری

بازدید از واحد تولیدی ساحل صید چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ ۳۰ فروردین ماه امسال، دکتر انصاری رئیس پژوهشگاه استاندارد، دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان و دکتر بیتا رئیس گروه پژوهشی آبزیان مستقر در چابهار و جمعی از معاونین و روسای ادارات پژوهشگاه و اداره کل استاندارد استان از واحد تولیدی ساحل صید چابهار، فعال در زمینه تولید تن ماهی و میگو بازید نمودند و به بررسی قابلیت ها و ظرفیت های استان در زمینه تولید و پژوهش فرآورده های آبزیان پرداختند۔

بازدید از واحد تولیدی ساحل صید چابهار
1400/2/5 یکشنبه