گزارش تصویری

‍ بازدید از مراکز خدمات رفاهی بین راهی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مریم راشکی رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره کل گفت: در روز سه شنبه مورخ یکم تیر ماه امسال کارشناسان این اداره  از جایگاههای عرضه سوخت و سوپر مارکت های مراکز خدمات رفاهی بین راهی در مسیر ارتباطی شهرستان زاهدان به شهر نصرت آباد و زاهدان در مسیر خاش بازدید نمودند. وی افزود: این بازدید ها به منظور ارائه خدمات مطلوب به مسافرین انجام گردید. وی تصریح کرد: در این بازدیدها از پمپ بنزین ها و سوپرمارکتهای موجود در محور ارتباطی به شهرستان زاهدان در مسیر بم، خاش و بالعکس بازرسی و بازدید و تعدادی از نازل های سوخت بصورت تصادفی مورد آزمون و کنترل قرار گرفت. وی خاطر نشان کرد: این بازدیدها بصورت گشت مشترک با سایر دستگاههای مرتبط انجام شده است.

 ‍ بازدید از مراکز خدمات رفاهی بین راهی در سیستان و بلوچستان
1400/4/28 دوشنبه