گزارش تصویری

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد س و ب در راستای صیانت ازحقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پایین تر از استاندارد در طی نه ماهه سالجاری از 68 فروشگاههای عرضه مصنوعات طلا در شهرستان زابل بازرسی و نمونه برداری گردد. که در اجرای این طرح تعداد 64 مورد نمونه برداری و مورد آزمون قرار گرفت.

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان زابل
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد س و ب در راستای صیانت ازحقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پایین تر از استاندارد در طی نه ماهه سالجاری از 68 فروشگاههای عرضه مصنوعات طلا در شهرستان زابل بازرسی و نمونه برداری گردد. که در اجرای این طرح تعداد 64 مورد نمونه برداری و مورد آزمون قرار گرفت. 
 

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان زابل
1395/10/8 چهارشنبه