گزارش تصویری

دریافت اولین گواهینامه     ISO/IEC 17020 در زمینه آسانسورهای برقی در سیستان و بلوچستان


به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در سال های اخیر با گسترش سریع ساخت و ساز، برج ها و آپارتمان ها در بسیاری از کشورهای جهان به اهمیت روز افزون صنعت آسانسور و پله برقی می توان پی برد. در این میان بررسی و نظارت بر الزامات ٫فراهم نمودن الزامات ایمنی کاربران و پرسنل تعمیر و نگهداری آسانسور با استفاده از بازرسی سالیانه آسانسور از اهمیت ویژه ای برخوردار است۔ در این راستا شرکت بازرسی مهندسین مشاور به آزمای زاهدان به عنوان اولین شرکت بومی استان موفق به دریافت گواهینامه ISO/IEC 17020 در زمینه آسانسورهای برقی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید۔

دریافت اولین گواهینامه     ISO/IEC 17020 در زمینه آسانسورهای برقی در سیستان و بلوچستان
1400/7/28 چهارشنبه