گزارش تصویری

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان سیستان و بلوچستان و رئیس هیئت مدیره انجمن طنز زاهدان به پویش  کالای استاندارد ایرانی میخرم پیوستند.

 ‍رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان سیستان و بلوچستان و رئیس هیئت مدیره انجمن طنز زاهدان علی سلمان نژاد به پویش  کالای استاندارد ایرانی میخرم پیوستند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان سیستان و بلوچستان و رئیس هیئت مدیره انجمن طنز زاهدان به پویش  کالای استاندارد ایرانی میخرم پیوستند.
1397/11/16 سه‌شنبه