گزارش تصویری

تذکر به مسئولین خانه کودک و شهربازی در شهرستان زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: با توجه به اجباری بودن تجهیزات خانه کودک، پارکها و شهربازی ها کارشناس اداره اجرای استاندارد این اداره کل در مورخ 15/4/97 از 13 خانه کودک، پارک و شهربازی مستقر در شهرستان زاهدان بازدید نمود. عاقلی افزود: این مکانها که با اسامی باب اسفنجی، رنگین کمان، مانی، هپی لند، پارک شادی و پارک ملت فعال می باشند پس از بازدید و مشاهده نواقص به مسئولین این مکانها تذکر شفاهی داده شد.

تذکر به مسئولین خانه کودک و شهربازی در شهرستان زاهدان
1397/4/17 یکشنبه