گزارش تصویری

بازدید مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان ملی استاندارد ایران از واحد تولیدی نگین صنعتی جنوب

در روز چهارشنبه مورخ 13/11/95 مهندس صالح زاده مشاور رییس، مدیر کل حوزه ریاست و امور استانها و حاج آقا سلامی مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان ملی استاندارد ایران به اتفاق مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان، مهندس جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار و مهندس غفاری رئیس اداره حراست اداره کل استاندارد استان از واحد تولیدی نگین صنعتی جنوب تولید کننده چای بازدید نمودند.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ 13/11/95 مهندس صالح زاده مشاور رییس، مدیر کل حوزه ریاست و امور استانها و حاج آقا سلامی مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان ملی استاندارد ایران به اتفاق مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان، مهندس جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار و مهندس غفاری رئیس اداره حراست اداره کل استاندارد استان از واحد تولیدی نگین صنعتی جنوب تولید کننده چای بازدید نمودند. در این بازدید از کلیه مراحل و فرآیندهای تولید و بسته بندی، انبار و آزمایشگاه بازدید و در پایان نسبت به تشکیل جلسه و بررسی مسائل و مشکلات واحد تولیدی پرداخته و توصیه ها، مشاوره وراهنمایی های لازم در زمینه های مختلف تولید، بسته بندی، بازاریابی، فروش و برند سازی ارائه گردید.
 

بازدید مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان ملی استاندارد ایران از واحد تولیدی نگین صنعتی جنوب
1395/11/14 پنجشنبه